Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce:

Podlahy – Tomáš Heřman.
Zavadilka 2148,
České Budějovice 2,
370 05 České Budějovice
IČO: 69080551

Tyto podmínky společnosti upravují návštěvy webových stránek společnosti na adrese www.podlahy-herman.com, poskytování kontaktů a elektronické komunikace ohledně dotazů na dodávky výrobků či zhotovení díla, případně vytčení vad dodaného zboží či díla, kdy v těchto případech je v postavení Tomáš Heřman správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení EU 2016/679.

Zpracováváme následující osobní údaje návštěvníků svých webových stránek:

  •  jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • adresa bydliště či sídla
  • IP adresa
  • cookies
  • veřejně dostupné údaje ze sociálních sítí

Důvodem zpracování těchto údajů je nutnost vzájemné komunikace při poskytování služeb, zodpovězení dotazů, vyřízení poptávky, zaslání cenové nabídky, sjednání schůzky, zaslání vyžádaného katalogu či jiných tiskovin, informování ohledně stavu zakázky, realizace zakázky včetně platby za ni, případně vyřízení reklamace, zasílání newsletteru, pokud k němu byl ze strany zákazníka udělen souhlas.

Firma Podlahy –  Tomáš Heřman sděluje, že uchování předmětných osobních údajů bude po dobu pěti let ode dne uskutečnění prvního kontaktu, zaslání poptávky apod., nedohodneme-li se s klientem jinak. Klient může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Obecně nebudeme poskytovat bez důvodu tyto údaje třetí osobě. V případě nutnosti sdílení těchto údajů však je povinna uzavřít s dalším zpracovatelem Zpracovatelskou smlouvu.